БЪРЗИ ТЕСТОВЕ

ЗА COVID-19

genbody Антиген

GenBody Inc., Корея

Съдържание на опаковката:

 • 25 тест касети

 • 25 бр. тампони

 • 25 бр. епруветки и капачки за накапване

 • 2 бр. буфер за екстракция

 • Инструкция за употреба (BG), изтегли

 • CE Декларация за съответствие (EN), изтегли

 • Регистрация в COVID-19 база данни за In vitro диагностични медицински изделия на Европейската комисия (EN), виж

dynamiker антиген

Dynamiker Biotechnology Co., Ltd, Китай

Съдържание на опаковката:

 • 20 тест касети

 • 20 бр. тампони

 • 20 бр. епруветки и капачки за накапване

 • 20 бр. индивидуален буфер за екстракция

 • Инструкция за употреба (BG), изтегли

 • CE Декларация за съответствие (EN), изтегли

 • Доклад за диагностична чувствителност и специфичност (EN), изтегли

 • Регистрация в COVID-19 база данни за In vitro диагностични медицински изделия на Европейската комисия (EN), виж

Onsite антиген

CTKBiotech Inc. САЩ

Съдържание на опаковката:

 • 20 тест касети

 • 20 бр. тампони

 • 20 бр. епруветки и капачки за накапване

 • 2 бр. буфер за екстракция

 • Инструкция за употреба (BG), изтегли

 • Регистрация в COVID-19 база данни за In vitro диагностични медицински изделия на Европейската комисия (EN), виж

onsite антитела

CTKBiotech Inc. САЩ

Съдържание на опаковката:

 • 30 тест касети

 • 30 капилярни тръбички

 • 1 бр. буфер за екстракция

 • Инструкция за употреба (BG), изтегли

 • Регистрация в COVID-19 база данни за In vitro диагностични медицински изделия на Европейската комисия (EN), виж